Vi kan varetage for alle funktioner omkring bygningsdrift.

Vi kan levere enkelte eller skræddersyede løsninger til erhvervsejendomme, udlejningsejendomme, ejer- og andelsboligforeninger – tilpasset dit behov.

Vi beskæftiger medarbejdere med forskellige specialer og uddannelser som sikrer vores kunder, at de modtager det bedste og mest professionelle arbejde.

Viceværtservice
– Fejning
– Affaldshåndtering
– Skift af lyskilder
– Navneskilte
– Små reparationer
– Cykeloprydning

Grønne arealer
– Græsklipning
– Hækklipning
– Vanding
– Beskæring
– Nyplantning
– Topkapning
– Træfældning

Håndværkere
– Rekvirering og opfølgning
– Indhentning af tilbud
– Udarbejdelse af vedligeholdelsesstrategier

Nøgleadministration
– Udlevering/inddragelse samt rekvirering af nøgler
– Administration af adgangskontrolsystemer

Varmemester
Tilsyn med tekniske installationer såsom:
– Varme
– Ventilation
– Sprinkleranlæg
– ABA anlæg
– Kontrol af diverse serviceaftaler overholdes
– Modtagelse/videresending samt godkendelse af fakturaer

Ind- og udflytning
– Fremvisning
– Udfyldelse af rapporter
– Rekvirering af håndværkere
– Små reparationer

Belægning
– Opretning og ny etablering af diverse belægninger

Beboerkontakt
– Omdeling af breve
– Telefonpasning
– Besvarelse af mail

Glatførebekæmpelse (Læs mere her)

Vinduespolering (Læs mere her)

Trappevask
I samarbejde med kunden udarbejder vi en plan over den rengøring der ønskes udført på trapper. Hvis det ønskes, ophænges et skema i hver opgang, hvor vores medarbejder kan informere beboerne om udført trapperengøring.

Synergy concept

Graffiti og facaderensning
Vi samarbejde med nogle af Danmarks bedste leverandører inden for graffitifjerning og forsegling af mur og beton.

Skaktrensning
Vi samarbejder med Danmarks førende firmaer inden for skaktrensning og lugtgenering

Synergy concept

Døgnvagt/Akuttelefon
Vi kan tilbyde døgnvagt/akuttelefon såfremt der opstår en akut situation uden for normal arbejdstid, som f.eks. manglende varme, udstrømmende vand, brand eller lignende alvorlige forhold.

miljo

Miljø
DAMSGAARD tilstræber sig på kun at bruge produkter, som viser størst mulig hensyn til miljøet og vore medarbejderes sundhed og sikkerhed, uden at forringe kvaliteten af det udførte arbejde. Vi har igennem mange år arbejdet på at nedbringe antallet af produkter til et minimum og minimere det øvrige ressourceforbrug.

Synergy concept

En leverandør
Med DAMSGAARD som leverandør, behøver du kun én samarbejdspartner. Vi tilbyder også mange andre ydelser, der gør det nemt for vores kunder. Vi kan designe en individuel og attraktiv løsning til dig, der skaber synergi mellem de forskellige produkter. Book et møde med os og hør om de mange fordele, du kan få ved at benytte dig af os som en samlet leverandør.