Vi søger friske medarbejdere til rengøring, hos vores privatkunder i København og Nordsjælland.

Vi sørger for grundig oplæring, hvis du ikke har erfaring fra tidligere job. Det er dog en fordel, hvis du har arbejdet med rengøring før.

Vi tilbyder:

 • 32-37 timer ugentligt mellem kl. 8 og 16
 • Arbejdstøj
 • Arbejdsbil du kan tage med hjem
 • Arbejde mandag til fredag
 • Fleksible mødetider
 • Gode løn og pensionsforhold der generelt ligger over hvad vores konkurrenter tilbyder
 • Søde kollegaer
 • Mulighed for udvikling/team dage
 • At blive en del af en virksomhed i vækst, som sætter pris på sine medarbejdere og belønner dem der gør en ekstra indsats

Du er:

 • Serviceminded og ikke bange for udfordringer
 • Detaljeorienteret
 • Sætter en ære i at levere et godt resultat
 • Har kørekort
 • Kan tale dansk eller engelsk

Vi er en 66 år gammel familieejet virksomhed, der i dag beskæftiger ca. 40 medarbejder. I dag drives firmaet af 2. og 3. generation.

Ansøgere, der indkaldes til ansættelsessamtale gøres opmærksomme på, at en eventuel ansættelse er betinget af fremvisningen af en straffeattest.

Er du interesseret i at høre mere om jobbet er du velkommen til at ringe til os på 70 25 44 46, eller benytte kontaktformularen på denne side.

Vi ser frem til at høre fra dig 😃

We are looking for new employees for cleaning, with our residential customers in Copenhagen and North Zealand.

We provide thorough training if you do not have experience from previous jobs. However, it is an advantage if you have worked with cleaning before.

We offer:

 • 32-37 hours per week between 8 and 16
 • Work clothes
 • Work car you can drive home
 • Work from Monday to Friday
 • Flexible meeting times
 • Good salary and pension conditions that generally are above what our competitors offer
 • Great coworkers
 • Opportunity for development/team days
 • To become part of a growing company that appreciates its employees and rewards those who make an extra effort

You are:

 • Service-minded and not afraid of challenges
 • Detail-oriented
 • Takes pride in delivering a great result
 • Has driver’s license
 • Can speak Danish or English

We are a 66-year-old family-owned company, which today employs approx. 40 employees. Today, the company is run by the 2nd and 3rd generations.

Applicants invited for an employment interview are made aware that any employment is conditional on the presentation of a criminal record.

If you are interested in hearing more about the job, please call us at 70 25 44 46, or use the contact form on this page.

We look forward to hearing from you 😃